Gemeente

Dagtekst

Zaterdag, 2 Maart 2024

Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?

Ps. 13:2

Jezus riep uit: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’

Mat. 27:46

Nieuws

 • (Nieuwe) Begraafplaats: Poort klemt

  Doordat het zoveel geregend heeft in de afgelopen dagen, zijn de deuren van de (nieuwe) begraafplaats gaan uitzetten en klemmen ze erg. Graag goed duwen als die niet meteen open gaat. Excuses voor het ongemak.

  Lees meer >


 • Wereldgebedsdag 2024

  Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag. Dit jaar horen we van en over christen vrouwen in Palestina. De vrouwen kozen voor deze dag de Bijbeltekst: ‘’Ik smeek u…..verdraag elkaar in liefde” Efeziërs 4 : 1-7.De verdere lezing is genomen uit Johannes 15 : 12,13 en 17, waarin we lezen dat Jezus zegt: Mijn gebod is…

  Lees meer >


 • Lijdensoverdenkingen

  Op donderdagavond houden we lijdensoverdenkingen. Wij komen om 19.00 uur voor drie kwartier in de kleine zaal bijeen. De overdenkingen zullen ook online te volgen zijn. In dit jaar stellen we het ‘Onze Vader’ in de overdenkingen centraal. Daarin wordt niet alleen de verbondenheid tussen Jezus en zijn Vader duidelijk, die juist in het lijdensverhaal…

  Lees meer >


 • Gemeentekring en Kring op zondag

  Woensdag 21 februari komt de gemeentekring weer bijeen. Wij spreken dan over hoofdstuk 6 ‘Vluchtroutes uit de Crisis’ uit het boek ‘Eenvoudig leven’. Dit hoofdstuk is geschreven naar aanleiding van Jesaja 30:1-16. De bijeenkomst begint om 10.15 in de vergaderkamer op Zusterplein 20.Zondag 25 februari is de tweede bijeenkomst van de Kring op zondag. Dan…

  Lees meer >


 • Woord voor het jaar 2024

  in dit jaar begeleidt ons een bijbelvers uit het slot van de eerste brief aan de Korintiërs. Paulus vat daar samen wat hij aan de gemeente wil meegeven: “Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk” en “Laat alles bij u gebeuren met liefde.” Naastenliefde (Agapé) wordt zo de fundamentele manier hoe de…

  Lees meer >


Agenda

03 mrt 2024
10:00

OCULI – DERDE LIJDENSZONDAG
 • Voorganger: Zr. T. Braam
 • 1e collecte: Star Mountain
 • 2e collecte: Kinder- en Jeugdwerk EBG Zeist
 • Kinderkerk: Zr. C. Bloem
 • Vervoersdienst: Br. C. Krijgsman

Grote Zaal
06 mrt 2024
12:00

MIDDAGGEBED
 • Voorganger: Zr. V. Toppin

Kleine Zaal
Geen evenementen gevonden!

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Dat is een zelfstandige protestantse kerk, ook bekend onder de naam “Hernhutters”. Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Wij bieden in onze kerkdiensten veel ruimte voor de muziek. Wij gebruiken daarvoor de rijke traditie van onze kerk. Onze bijeenkomsten zijn open voor iedereen.

Wij vinden gemeenschap belangrijk, waarin iedereen zichzelf kan blijven. Wij organiseren activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze kinder- en jeugdgroepen.

Wij kijken naar elkaar om, vooral als de ander het moeilijk heeft. Wij zijn een Fairtradekerk en een Groene kerk en steunen organisaties die bijdragen aan meer gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.