Gemeente

Dagtekst

Zondag, 19 Mei 2024

Laat het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

Amos 5:24

De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.

Joh. 16:13

Nieuws

 • Kerkendag op 26 mei op het Zusterplein

  Op zondag Trinitatis, de zondag na Pinksteren wordt traditiegetrouw de Kerkendag gehouden op het Zusterplein. We zijn blij dat we met elkaar kunnen vieren en hopen dat ook dit jaar buiten te kunnen doen. De viering begint om 10 uur. Voor meer informatie zie de website van de Raad van Kerken Zeist

  Lees meer >


 • Gids voor de Godsakker online

  Wellicht bent u zelf geïnteresseerd in de plek waar ons in het verleden ontvallen broeders en zusters op onze Godsakker begraven zijn of zijn er bezoekers die u ernaar vragen.  Naast de papieren gids met informatie over de Godsakker en over enkele graven met vaak een korte levensloop (bij de balie in te zien of…

  Lees meer >


 • Koortreffen 2024

  Op Hemelvaartsdag, 9 mei 2024 waren kerkoren uit diverse Nederlandse EBG-gemeenten in Zeist bijeen, voor een kleine korenontmoeting. Het was mooi om samen te zingen en elkaar te ontmoeten in een open, gezellige sfeer. De zangers uit Haaglanden, Noord-Holland, Utrecht, Zeist en enkele ander gemeenten zongen onder de leiding van Niels Fischer enkele gospels en…

  Lees meer >


 • Gemeentekring en Belijdeniscatechese

  In de gemeentekring wordt aan de hand van een thema of boek over geloof en leven gesproken. Verschillende meningen hebben een plek en verrijken elkaar. In september zal een nieuwe reeks bijeenkomsten starten. Heeft u een suggestie voor een onderwerp of een vraag die u aan de orde wilt stellen, dan geef dat graag door…

  Lees meer >


 • Brief van de Bisschoppen met Pasen 2024

  “Velen van ons zijn geschokt en verontrust door het dagelijkse nieuws over geweld, terroristische aanslagen en oorlog op veel plaatsen en in veel landen. In onze kerkdiensten bidden we om troost voor de nabestaanden en om vrede. Wij hopen dat de boodschap van de Paasochtend angst en verschrikking zal overwinnen en ons vreugde en nieuwe…

  Lees meer >


Agenda

Bekijk hier de volledige agenda.

19 mei 2024
10:00

EERSTE PINKSTERDAG
 • Voorganger: Br. S. Bernhard
 • 1e collecte: Attenties lief en leed
 • 2e collecte: Senioren EBG Zeist
 • Kinderkerk: ja
 • Vervoersdienst: Br. J. van Doleweerd

Grote Zaal
22 mei 2024
12:00

MIDDAGGEBED
 • Voorganger: Br. J. Welschen

Kleine Zaal
25 mei 2024
19:00

ZANGDIENST
 • Voorganger: Br. I. Cambridge
 • 1e collecte: Onderhoud orgels

Kleine Zaal
Geen evenementen gevonden!

Welkom op de website van de Broedergemeente Zeist!

Wij zijn een gemeente van de Evangelische Broedergemeente in Nederland. Dat is een zelfstandige protestantse kerk, ook bekend onder de naam “Hernhutters”. Onze gemeente is gehuisvest op de pleinen bij slot Zeist.

Wij bieden in onze kerkdiensten veel ruimte voor de muziek. Wij gebruiken daarvoor de rijke traditie van onze kerk. Onze bijeenkomsten zijn open voor iedereen.

Wij vinden gemeenschap belangrijk, waarin iedereen zichzelf kan blijven. Wij organiseren activiteiten voor alle leeftijden, van de senioren tot onze kinder- en jeugdgroepen.

Wij kijken naar elkaar om, vooral als de ander het moeilijk heeft. Wij zijn een Fairtradekerk en een Groene kerk en steunen organisaties die bijdragen aan meer gerechtigheid, vrede en het behoud van de schepping.