Gemeente

Gebedsweek voor de eenheid 21-28 januari. Thema “Heb God lief en je naaste als jezelf”

Door rvkzeist | 4 december 2023

We beginnen de gebedsweek op zondag 21 januari met een gezamenlijke viering in de Oosterkerk (Woudenbergseweg 44).

Deze begint om 10 uur. Uit verschillende kerken komen we dan samen, Protestantse wijkgemeente Oosterkerk en NoorderLicht, Parochie Sint Maarten, Evangelische Broedergemeente en Gemeente van Apostolische Christenen.

De wijkgemeente Zeist-West viert deze zondag het 25-jarig jubileum van ds. Tineke Dronkert.

Dit jaar gaan christenen uit Burkina Fasso ons voor. Zij leven in een regio waar spanningen en conflicten aan de orde van de dag zijn, waar terrorisme heerst en etnische groepen het doelwit zijn. Ook de christelijke kerken zijn niet veilig. In deze situatie zijn de kerken plekken van levensvreugde en naastenliefde. In de viering delen de christenen hun hoop en geloof met ons.

Zij kozen voor ons het thema uit: “Heb God lief en je naaste als jezelf”.

De lezingen zijn: Genesis 18:1-8 en Lucas 10: 25-37

Gastvrouw in de viering is ds. Irma Jansen (Oosterkerk). Ds. Stefan Bernhard (Evangelische Broedergemeente), Peter Sodaar (gemeente van Apostolische Christenen)  en Jacqueline Bouma (Parochie Sint Maarten) werken mee aan de viering. Organist is Willem H. Boog.

Jeannette van Andel heeft meegedaan aan de voorbereiding vanuit de Raad van Kerken Zeist, mede namens Zeist-West.

De collecte in deze viering is voor het werk van de Raad van Kerken in Nederland.

U kunt uw gift geven op rekening

Bank: NL73 RABO 01 62 19 67 09

0vv collecte oecumenische viering gebedsweek 2024

of via QR code:

Er is kinderdienst en oppasdienst.

Na afloop van de viering is er ontmoeting, met koffie en thee.

Van harte welkom!

Link naar de collecte

  • Voorganger: oec. team
  • 1e collecte: Raad van Kerken Nederland

Datum

21 jan 2024
Verlopen!

Tijd

10:00