Gemeente

VIERDE ADVENTSZONDAG – KERSTAVOND

Ochtendgebed

Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere. Luc. 2:10b,11

  • Voorganger: Br. S. Bernhard
  • Vervoersdienst: Br. J. van Doleweerd / Br. C. Krijgsman

Datum

24 dec 2023
Verlopen!

Tijd

10:00

Locatie

Grote Zaal
Grote Zaal
Zusterplein 12, 3703CB Zeist