Gemeente

ZESDE ZONDAG NA TRINITATIS – Preekdienst

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël:
Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Jesaja 43:1

1e collecte: EBG Scholen in NL

Link naar de 1e collecte

2e collecte: Kerkmuziek EBGZ

Link naar de 2e collecte

  • Voorganger: Br. J. van Aller
  • 1e collecte: EBG Scholen in NL
  • 2e collecte: Kerkmuziek EBGZ
  • Vervoersdienst: Br. U. Hasewinkel

Datum

16 jul 2023
Verlopen!

Tijd

10:00

Locatie

Grote Zaal
Grote Zaal
Zusterplein 12, 3703CB Zeist