Gemeente

Kerkkantoor

Zusterplein 20, NL – 3703 CB Zeist

+31 30 692 2213

info(at)ebgzeist.nl


Predikant

Stefan Bernhard

Zusterplein 10, NL – 3703 CB Zeist

+31 6 3038 3882

s.bernhard(at)ebgzeist.nl


Pastoraal werker

Anna Bernhard

Zusterplein 10, 3703 CB Zeist

+31 30 691 3057

a.bernhard(at)ebgzeist.nl


Bankrekeningnummer

Giften kunt u overmaken naar

NL96 ABNA 0403 8008 11

ten name van Evangelische Broedergemeente Zeist