Gemeente

Het blijkt ieder jaar weer dat er gemeenteleden zijn die er behoefte aan hebben hun geloof te verdiepen door aan de hand van bepaalde thema’s met elkaar van gedachten te wisselen over de betekenis van het geloof voor het dagelijks leven. De doelstelling van de groep kan omschreven worden als ‘een oefening in gemeente-zijn’. De groep komt tussen september en april één keer in de maand bij elkaar, steeds op woensdagochtend van 10.15 – 11.45 uur, meestal in de vergaderruimte, Zusterplein 20. Het is geen ‘besloten club’: nieuwe deelnemers zijn altijd van harte welkom.