Gemeente

De jeugdraad organiseert met regelmaat activiteiten voor de jongeren van de Broedergemeente Zeist (en andere geïnteresseerden). De jeugdraad moet zich in de komende tijd opnieuw vormen, nadat het jeugdwerk in de coronatijd stil gelegen heeft.

Iedere zondag tijdens de morgendienst is er kinderkerk voor alle 4- tot 12 jarigen. Na het bijwonen van het begin van de dienst gaan de kinderen naar een aparte ruimte waar de leiding bijbelverhalen vertelt. Verder wordt er gezongen, gebeden en geknutseld. Het kinderkerkjaar kent de volgende hoogtepunten; diensten voor jong en oud, de musical tijdens de Adventsfamilie-avond, het kinderfeest aan het begin van de zomer en het minikamp (3 dagen) aan het einde van de zomervakantie.

Twee kerk in de maand is er ook een aparte tienerkerk voor jongeren van 12 tot 16 jaar.

Tijdens de zondagochtenddiensten is er kinderopvang voor alle 0 tot 4 jarigen. In een aparte kamer in het kerkgebouw kunnen de kinderen onder het ervaren toeziend oog van de kinderoppas spelen.