Gemeente

Het belangrijkste doel van de seniorengroep is een contactmogelijkheid te hebben voor gemeenteleden van ± 70 jaar en ouder. De inhoud van de middagen kan heel verschillend zijn: informatief, gezellig met elkaar praten en een spelletje doen, samen ergens heen gaan, en dergelijke. De groep bestaat uit ongeveer 30 gemeenteleden en komt eens in de 14 dagen bij elkaar op dinsdagmiddag om 14:30 uur in het Koetshuys.

Een keer per jaar vieren de senioren een bijzondere feestdag, de “Seniorenkoordag”. Een kerkdienst met Heilig Avondmaal en aansluitend een gezellig maaltijd zijn de vaste programmapunten.