Gemeente

De diaconale commissie is een door de Oudstenraad ingestelde commissie die zelfstandig werkt. De diaconale commissie bestaat uit maximaal zes leden en vergadert maandelijks. Alle informatie die de diaconale commissie krijgt is vertrouwelijk en de commissieleden hebben geheimhoudingsplicht. Het hoofddoel van de diaconale commissie is een praktische invulling geven aan het evangelie door het verlenen van maatschappelijke en financiële hulp. Hiertoe wil de diaconale commissie met open ogen en oren in de gemeente en in de wereld staan om noden te signaleren en hierop in te spelen.
Een belangrijk middel hierbij is het verwijzen naar professionele instanties op maatschappelijk, financieel maar ook op geestelijk gebied.

E-mail met de diaconale commissie: diaconie(at)ebgzeist.nl

Andere werkgroepen zijn de vervoersdienst (voor vervoer naar de kerkdiensten), de verjaardagsfonds (voor attenties bij de verjaardagen van de leden), de handjes en spandjes (voor praktische hulp bij kleine klussen).

De EBG Zeist is een Fairtrade kerk en een Groene kerk. De werkgroep wereldwijd houdt zich bezig met het kerk-in-de-wereld-zijn. Zij vraagt aandacht voor eerlijke handel en bewustwording over ons handelen daarin. Gemiddeld één keer per maand verzorgen twee leden van de groep de verkoop van Fair Trade producten na afloop van de zondagochtenddienst. De zes leden van Werkgroep Wereldwijd hebben onderling informeel contact. Eenmaal per jaar vindt overleg plaats.