Gemeente

Aan de Zinzendorflaan, die voor het Slot langs loopt, ligt de monumentale begraafplaats van de Evangelische Broedergemeente (EBG) Zeist. Deze Godsakker, ook wel Kerkhof genoemd, vormt een onlosmakelijk deel van de Zeister Broedergemeente. Sinds 1747 worden hier leden van de EBG Zeist begraven. De graven liggen in rechte rijen met platte gelijkvormige stenen. De vier velden zijn omzoomd met lindebomen en grindpaden. De Godsakker en de graven blijven eigendom van de kerk als onderdeel van het monumentale complex van de Broedergemeente. Het is een liturgische plaats, als teken van de gezamenlijke hoop die verder gaat dan de grens van het leven. Graven worden ook niet hergebruikt.
Behalve als kerkelijk erfgoed heeft de Godsakker ook algemene historische en culture waarde Zo is van vrijwel alle overledenen een levensloop aanwezig, veelal geschreven door de persoon zelf. Daarin is ook veel informatie over de geschiedenis van Zeist te vinden. En door het internationale karakter van de Broedergemeente zijn er Broeders en Zusters uit meer dan 40 landen begraven. Doordat de begraafplaats zolang in gebruik is, is er ook een eigen biotoop ontstaan, die een thuis biedt aan planten en dieren. Al met al een zeer bijzondere en mooie plaats die door veel mensen bezocht wordt.

Het onderhoud van de Godsakker vraagt tamelijk veel aandacht. Het periodieke grote werk wordt gedaan door een hoveniersbedrijf. Het fijnere werk, dat bepalend is voor het aanzicht wordt gedaan door vrijwilligers. Momenteel is er een groep van ca. 5 à 6 personen die wekelijks een aantal uren op de Godsakker werken. Ieder op zelf bepaalde tijden, en vaak wel met 2 of meer personen tegelijk. Dat betreft o.a. het verzorgen van de grindpaden, het maaien en schoonhouden van de velden, het opsnoeien van de kaarslinden, het schoonhouden van de stenen, etc. Voor liefhebbers is dat leuk en ook dankbaar werk. Bezoekers en nabestaanden stellen dat zeer op prijs.
Wel zouden we wat meer vrijwilligers kunnen gebruiken. Dat zou het kleine groepje van nu wat verlichting kunnen geven, en het aanzien van het geheel ten goede komen. Binnen de Broedergemeente lukt het echter niet om meer vrijwilligers te vinden. Velen willen wel, maar kunnen niet ( of niet meer) of doen al veel ander vrijwilligerswerk in onze gemeente. Dus, behalve het geven van informatie, is dit stukje ook bedoeld om te attenderen op de mogelijkheid om met ons mee te doen. Het is fijn en licht tuinwerk, waarbij elke werksoort direct zichtbaar resultaat geeft. En het is nog ontspannend ook. De Broedergemeente is een Oecumenische kerk, wat betekent dat ieder welkom is. Ook om op de Godsakker mee te werken, of gewoon om eens te komen kijken. Wij zouden het fijn vinden als u met ons mee zou willen doen.