Gemeente

Bij de inzegening van een nieuwe bisschop (v)

In de Griekse taal van het nieuwe Testament heet een Bisschop “Episcopus”. Je zou dat ook met “toezichthouder” kunnen vertalen. In de Broedergemeente zijn de bisschoppen diegenen die zorgen voor de ordening en de geestelijke begeleiding van de predikanten. Zij worden daarom ook bij de opleiding van nieuwe predikanten betrokken. Daarnaast zijn zij er verantwoordelijk voor het “dat de kerk Christus en het Evangelie trouw blijft.” Ze zijn gevraagd om voorbede voor de gehele Broeder-Uniteit te doen en zij dienen hun mening te geven in zaken van leer en praktijk van de kerk. (Kerkorde Par. 688)

Op zondag middag 22 oktober, vanaf 15.00 uur, vindt de bisschopinzegening van Zr. Rhoïnde Mijnals-Doth plaats. Vrijwilligers van de EBG Zeist zijn bij dit feest betrokken. Door de vele gasten wordt het een drukke middag en avond. Wij zijn blij met dit feest en bidden dat alles goed verloopt.

De middag in de Grote zaal zal als volgt aflopen:

De kerkdienst en het liefdemaal zijn ook via het kanaal van de EBG Zeist op Kerkdienst gemist te volgen.