Gemeente

Brief van de Bisschoppen met Pasen 2024

“Velen van ons zijn geschokt en verontrust door het dagelijkse nieuws over geweld, terroristische aanslagen en oorlog op veel plaatsen en in veel landen. In onze kerkdiensten bidden we om troost voor de nabestaanden en om vrede. Wij hopen dat de boodschap van de Paasochtend angst en verschrikking zal overwinnen en ons vreugde en nieuwe moed zal geven.”
Met deze woorden begint br. Theo Clemens namens alle bisschoppen van onze kerkprovincie de Paasgroet aan de gemeenten. U kunt de hele brief hier lezen.