Gemeente

Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag is een hoogtepunt in ons kerkelijk jaar. Wij willen in dit jaar op verschillende manieren hier aandacht aan schenken:

Zusters en broeders, die niet meer naar de kerk kunnen komen, maar graag het Heilig Avondmaal willen vieren kunnen contact opnemen met de predikant. Wij maken graag een afspraak om bij u thuis het Heilig Avondmaal met u te vieren.

Omdat op Witte Donderdag in de Avond de Passion op Het Rond in Zeist plaatsvindt wordt, is het in dit jaar niet mogelijk om op deze avond in de kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Wij verwachten problemen door de wegafsluitingen en geluidsoverlast. Daarom vieren we het Heilig Avondmaal al op woensdagavond, 27 maart aansluitend aan de evangelielezing in de Grote zaal om 19.00 uur.

Daarop aanvullend houden we op Witte Donderdag het Heilig Avondmaal om 14.00 uur in de Kleine zaal.