Gemeente

Keti Koti 2024

Afgelopen jaar hebben we de bezinningsdag van de Centrale Raad onder het motto: “een toekomst vol van hoop” gehouden. In de impulsen en gesprekken kwam het verlangen naar voren om niet alleen de wrede en mensonterende kant van de slavernij te belichten – en ook de verstrikking van de Evangelische Broedergemeente in dit systeem (dat blijft nodig), maar ook de krachtbronnen op te doen, die we in de geschiedenis van de tot slaaf gemaakte voorouders kunnen vinden. Deze krachtbronnen zijn er in de geschiedenis en wij hebben deze krachtbronnen nodig om ons in een harde samenleving, die nog steeds te maken heeft met de doorwerking van de slavernij, staande te houden en onze kinderen en kleinkinderen iets mee te geven, dat voor hen een “toekomst vol van hoop” mogelijk maakt.

Uit een brief van de stuurgroep slavernijverleden van de Centrale Raad EBG Nederland aan de gemeenten.