Gemeente

Stille Week en Pasen in de Broedergemeente

De Stille Week speelt in de traditie van de Evangelische Broedergemeente een belangrijke rol. Vanaf zaterdagavond, de vooravond van Palmzondag, komt de gemeente dagelijks bij elkaar om de laatste dagen van Christus op deze aarde en zijn lijdensweg tot aan het kruis te gedenken. De Schriftlezingen over het leven, lijden en sterven met tenslotte de opstanding van Jezus vormen de rode draad door alle diensten heen. Gemeente- en koorzang vullen de lezingen aan. Het keerpunt van het Lijdensverhaal vormt de Sterfuurliturgie op Goede Vrijdag. Hier verandert het lijden in de jubelende vreugde van de verlossing. De Graflegging en het liefdemaal op Stille Zaterdag staan dan ook al in het teken van die verlossing en de afwachting van Pasen. Nog voor zonsopgang komt de gemeente op 1e Paasdag bij elkaar om de opstanding van Jezus te vieren. Afgesloten wordt de Paaskring met een feestelijke preekdienst om 10.00.  

Kerkdiensten van de Broedergemeente in de Stille Week en met Pasen

De kerkdiensten vinden afwisselend in de Grote kerkzaal (Zusterplein 12) of de Kleine kerkzaal (Zusterplein 20) plaats. Ze zijn vrij toegankelijk voor bezoekers.