Gemeente

Twee gebeden voor de gebedswacht en andere dagen

20 februari 2024 – Studenten in Beiroet – uit alle windstreken van het Midden-Oosten – zijn erg bezorgd over de situatie in Gaza. Samen met hun docent Wilbert van Saane schreven ze een gebed voor de mensen daar. Daarin leggen ze hun zorgen bij God neer.

Klik hier voor het gebed van de studenten uit Beiroet

Trouwe en barmhartige God,
U hebt ons naar uw beeld geschapen,
om in vrede en zorg samen te leven.
Maar wij vallen telkens weer in haat
en staan elkaar naar het leven.
We bidden voor allen die getroffen zijn
door oorlog en de gevolgen ervan.

We bidden voor de situatie in het Midden-Oosten,
in het bijzonder voor de mensen in Gaza.
Om troost voor allen die geliefden verloren hebben,
kinderen zonder ouders, ouders zonder kinderen,
broers en zussen, vrienden en vriendinnen,
door een wrede dood van elkaar gescheiden.
Heer, ontferm U.
Om recht voor wie verstoken zijn van levensbehoeften,
voedsel, drinkwater, en gezondheidszorg,
om zorg voor wie voor het leven zijn verminkt
en geen huis meer hebben om naar terug te keren.
Christus, ontferm U.
Om veilige plaatsen voor hen die leven in angst,
een plek niet bedreigd door bommen en kogels,
heling van lichamelijke en geestelijke wonden,
een kans op een nieuw, menswaardig bestaan.
Heer, ontferm U.
Om kracht en liefde voor allen die hulp verlenen,
artsen, verpleegkundigen, reddingswerkers,
en allen die zorgen voor voedsel en hygiëne:
dat hun werk een nieuw licht mag ontsteken.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Om vergeving en verzoening tussen vijanden,
zodat het land met al haar rijkdom en schoonheid
eerlijk gedeeld en beschermd zal worden
en allen samenleven als burgers van Uw Rijk.
Geef vrede, Heer, geef vrede.
Uw Zoon Jezus gaf uit liefde zijn leven;
zijn kruisdood doorbrak de geweldscyclus.
Hij overwon zonde en dood en is onze vrede.
In zijn naam, onze enige hoop, bidden wij.
Geef vrede, Heer, geef vrede. Amen.

24 februari 2022 – Op de avond waarop het Russische leger Oekraïne binnenviel, publiceerde Protestantse kerk van Nederland een oproep tot gebed voor de Oekraïense zusters en broeders. Helaas is deze tekst nog steeds actueel.

Klik hier voor het gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,
Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid.
Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam, Amen