Gemeente

Wereldgebedsdag 2024

Vrijdag 1 maart is het Wereldgebedsdag. Dit jaar horen we van en over christen vrouwen in Palestina. De vrouwen kozen voor deze dag de Bijbeltekst: ‘’Ik smeek u…..verdraag elkaar in liefde” Efeziërs 4 : 1-7.
De verdere lezing is genomen uit Johannes 15 : 12,13 en 17, waarin we lezen dat Jezus zegt: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.
In de zondagmorgendienst van 4 maart willen we hier aandacht aan besteden en hebben ervoor gekozen, de informatie over de Wereldgebedsdag te verwerken in liturgie 6, welke u vindt achter in ons gezangboek. Van harte nodigen wij u uit, om zondag 3 maart samen, voor en met de christen vrouwen uit Palestina te bidden.