Gemeente

Woord voor het jaar 2024

in dit jaar begeleidt ons een bijbelvers uit het slot van de eerste brief aan de Korintiërs. Paulus vat daar samen wat hij aan de gemeente wil meegeven: “Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk” en “Laat alles bij u gebeuren met liefde.” Naastenliefde (Agapé) wordt zo de fundamentele manier hoe de christenen met elkaar omgaan en hun zaken regelen. Dan kijken mensen naar elkaar om, breken elkaar niet af in strijd en discussies, gunnen elkaar ruimte om te leven, meten met een menselijke maat. Deze liefde vindt haar oorsprong in God, die in het leven en sterven en opstaan van Jezus Christus Zijn liefde heeft getoond.

In de afbeelding van Stefanie Bahlinger zien we twee cirkels. Waar de cirkel van boven en cirkel van beneden elkaar overlappen gaat de hemel open. Deze opening heeft de vorm van een vis – het oude, christelijke symbool voor Jezus Christus, Zoon van God, Redder (ICHTYS). en komen stralen van liefde in vele kleuren naar de wereld. Deze kleuren staan voor de verschillende manieren hoe de liefde concreet wordt.

Uit het openingsgebed van de preekdienst van 14 januari:

Heer, kom met uw liefde in onze wereld. Kom zonder macht en pretentie, kwetsbaar als een nieuwgeboren kind.
Kom met uw liefde in onze wereld, Heer.
Heer, woon met uw liefde onder ons, en laat ons ontdekken hoe rijk en vol uw schepping is. Geef ons ogen om het goede te zien.
Woon met uw liefde onder ons, Heer.
Heer, laat uw liefde in ons groeien tot daden van mededogen en warmhartigheid. Geef ons de kracht en de moed om uit uw liefde te handelen in deze wereld.
Laat uw liefde in ons groeien, Heer.