Gemeente
Naam ANBIEvangelische Broedergemeente Zeist
Telefoonnummer030 692 2213
RSIN nummer002690664
websitewww.ebgzeist.nl
e-mailsecretaris.or(at)ebgzeist.nl
Adres / PostadresZusterplein 20, 3703 CB Zeist
Algemene gegevens ANBI

De Evangelische Broedergemeente Zeist is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Evangelische Broedergemeente in Nederland en daarmee tot de Europees-Continentale
Broeder-Uniteit. Deze is op haar beurt deel van de wereldwijde Unitas Fratrum (Moravian
Church). In de Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit is vastgelegd (§ 1450.1):
De gemeenten van de Broeder-Uniteit ontvangen door een synodebesluit hun kerkelijke rechten.
In bijlage 1 bij de Kerkorde zijn de gemeenten van de kerkprovincie genoemd.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en
bezit rechtspersoonlijkheid.

De Kerkorde van de Europees-Continentale Broeder-Uniteit bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën en het toezicht voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen
van deze kerk. De Kerkorde is te vinden op de website van de Evangelische Broedergemeente in
Nederland
.

De Evangelische Broedergemeente in Nederland beschikt over een ANBI groepsbeschikking van
de belastingdienst. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot
de Evangelische Broedergemeente in Nederland behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook
van toepassing op de Evangelische Broedergemeente Zeist.