Gemeente

Het bestuur van de Broedergemeente Zeist heeft de “Oudstenraad”. Een deel van de raad wordt door de leden gekozen. Deze Oudstenraadsleden hebben een termijn van zes jaar en ze kunnen een keer herkozen worden. Daarnaast hebben de predikant en de penningmeester ambtshalve zitting in de Oudstenraad.

‘De Oudstenraad is de vertegenwoordiging en leiding van de gemeente. Zijn hoofdtaak is, door het luisteren naar Gods woord de opdracht van de gemeente als een gemeente van Jezus Christus duidelijk te herkennen en met overtuiging te vertegenwoordigen, de groei van de gemeente te bevorderen, de grondregels en reglementen van de Broeder-Uniteit te handhaven en waakzaam alles wat schaden kan zoveel mogelijk af te wenden.’ (Kerkorde par. 1458).

De Oudstenraad heeft twee afdelingen: gemeente en vastgoed. Deze afdelingen bereiden de besluiten voor en bewaken de uitvoering van de besluiten op hun beleidsterreinen. Alle besluiten worden van de hele Oudstenraad genomen.

‘De gemeentevergadering is de bijeenkomst van alle leden van een gemeente die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt. De gemeentevergadering is de plaats, waar alle vragen van de gemeente in eigen kring open besproken en voor de Heer gebracht dienen te worden. Oudstenraad en predikanten dienen in de gemeentevergadering de gemeente in hun verantwoordelijkheid te laten meedragen, uitvoerig en met redenen omkleed verslag uit te brengen over hun werk en zich door de gemeente te laten opwekken en vooruit helpen.’ (Kerkorde par. 1465)

Meer gegevens kunt u vinden in de ANBI gegevens van onze gemeente.

E-mail de voorzitter van de Oudstenraad: voorzitter.or(at)ebgzeist.nl

E-mail de secretaris van de Oudstenraad: secretaris.or(at)ebgzeist.nl

E-mail de thesaurier (penningmeester) van de Oudstenraad: thesaurier.or(at)ebgzeist.nl