Gemeente

Als Hernhutters zijn wij een kerkelijke gemeente die mensen uitnodigt om te leven vanuit de bevrijdende boodschap van Christus en die aandacht voor elkaar en betrokkenheid met de samenleving uitdraagt.
Door Jezus zijn wij zusters en broeders. Hij heeft ons liefde, vergeving en gemeenschap geleerd. Daarom waarderen wij elkaar als mensen met verschillende overtuigingen, talenten en verhalen, die wij in onze geloofsgemeenschap inbrengen. Daarom willen wij elkaar respecteren, ook in conflicten.

Wij ervaren de veelkleurigheid van onze gemeente als rijkdom. Onze gemeente wil een plaats zijn waar alle leden zich thuis voelen. Mensen van buiten worden gastvrij ontvangen.

In onze gemeente verwachten wij van elkaar als leden dat wij actief participeren in onze diensten en vieringen, meewerken in onze werkgroepen en kringen en naar vermogen een substantiële financiële bijdrage leveren voor de gemeente.

Wij zijn een gemeenschap met een rijk liturgisch leven. In onze diensten en bijeenkomsten, in gebed en gezang, in Doop en Avondmaal vieren en belijden wij Gods aanwezigheid. Muziek is onmisbaar in onze diensten. Wij putten uit de bijzondere liturgische traditie van de Broedergemeente. Het leren van anderen en de geleidelijke vernieuwing in de liturgie beschouwen wij als noodzakelijk om de diensten voor alle generaties eigentijds ervaarbaar te maken.

In samenwerking met de Comeniusschool, een school in Hernhutter traditie, willen wij deze erfenis levend houden en mede vorm geven aan de identiteit. De kerk moet dienstbaar zijn aan de samenleving. Zij is in wezen pas kerk als ze kerk is voor anderen, met name voor de zwakken en minderbedeelden naar wie ook Jezus’ aandacht uitging. Wij werken mee in het proces van vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. De Broedergemeente Zeist is een Fairtrade-gemeente en een Groene kerk.

Wij zetten ons in onze multiculturele samenleving in voor verdraagzaamheid en nemen deel aan de dialoog tussen verschillende culturen en godsdiensten.

Samen met het Zeister Zendingsgenootschap steunen wij de samenwerking met andere delen van de Broeder-Uniteit in de hele wereld, met name met de Broedergemeente in Suriname.
Wij maken deel uit van de Raad van Kerken van Zeist. Oecumenische betrokkenheid hoort bij onze manier van kerk zijn.

Onze gemeente heeft een bijzonder monumentaal bezit, de Zeister pleinen. Vanuit de geschiedenis weerspiegelen zij de eenheid van wonen, werken en geloven. Ondanks de veranderingen door de tijd en ondanks het feit dat de meeste leden buiten de pleinen wonen, streven wij ernaar, de verbinding van wonen, werken en geloven invulling te geven in onze tijd. Met het doel dat ook komende generaties hun invulling aan deze verbinding kunnen blijven geven, dienen de pleinen te worden behouden.

(De EBG Zeist op één A4tje 2018)