Gemeente

De Broedergemeente kent verschillende kerkdiensten. Wekelijks komen wij een aantal keren bij elkaar om de bijbel te openen, te zingen en te bidden. Iedereen is daarbij welkom.
Iedere zondag is er om 10.00 uur de preekdienst, waarin de eigen predikant of een gastpredikant voorgaat.
Elke zaterdag is er om 19.00 uur een zangdienst. Deze dienst wordt geleid door de predikant of één van de daartoe aangestelde gemeenteleden van de Broedergemeente Zeist.
Iedere woensdagmiddag is om 12.00 uur een Middaggebed in de Kleine Zaal.

De taak van het (koper)blazerskoor bestaat voornamelijk uit het spelen van kerkmuziek, waarmee met regelmaat aan bijzondere kerkdiensten een feestelijk tintje wordt gegeven. Daarnaast is er de traditie van het “uitblazen” na overlijden van een gemeentelid en het met koraalmuziek begeleiden van de begrafenisstoet naar onze begraafplaats. Verder wordt er ook gespeeld bij andere gelegenheden, zoals het Zendingsfeest en de Adventsfamilie-avond. Er wordt wekelijks op de maandagavond gerepeteerd. Meer informatie is te vinden op de website van het blazerskoor.

Het kerkkoor zingt Gods lof op allerlei manieren: in preekdiensten, liturgieën, zangdiensten, begrafenisdiensten en incidentele uitvoeringen. Er wordt elke woensdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur gerepeteerd. Geregeld overleg met predikanten en de liturgiecommissie zorgt voor een goede afstemming van de muzikale medewerking aan de diensten. De liederen die gezongen worden zijn koorstukken en koralen uit de eigen EBG traditie en daarbuiten.